SALT Sineması 2 Ekim’de Ankara’da başlıyor

Yeni bir dünya düzeninin kurulduğu 1990’lar, nice toplumsal dönüşümün meydana geldiği, gündelik alışkanlıklar ve gelecek beklentilerinin değiştiği, şehir mekânının 21.

Yeni bir dünya düzeninin kurulduğu 1990’lar, nice toplumsal dönüşümün meydana geldiği, gündelik alışkanlıklar ve gelecek beklentilerinin değiştiği, şehir mekânının 21. yüzyıl tasarılarına göre biçimlendirilmeye başlandığı bir dönem oldu. Soğuk Savaş sonrası siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler “küresel kent” ve “markalaşma” etiketi altında yapılı çevreye yansıdı. 2 Ekim’den 20 Kasım’a her Çarşamba, Oran’daki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gösterimleri yapılacak SALT Sineması, bu on yılın coğrafyaya göre ayrışan etkilerine Avrupa şehirleri odağında bakıyor.

90’lar bugüne ne kadar yakın, ne kadar uzak?

Berlin Duvarı’nın yıkılması ve SSCB’nin dağılmasının ardından Avrupa, iş birliği politikalarıyla ortak para birimi ve vatandaşlığa dayalı bir siyasi ve ekonomik örgütlenme etrafında yeniden tariflendi. Bireysel özgürlük alanları, internetin sivil kullanıma açılması ve mobil iletişimin artması kadar çeşitli seyahat serbestliği anlaşmalarıyla genişledi. Güney Afrika’nın ilk siyah devlet başkanı seçimle göreve gelirken kıtadaki etnik çatışmalar iç savaşlara neden oldu. Benzer şekilde Avrupa’da, AB’nin ancak 2000’lerde hukuki düzlemde tartışmaya açtığı savaşlar yaşandı. Toplumların ayrışma ve birleşme eğilimlerinin belirginleştiği, ABD’nin tek süper güç hâline geldiği söz konusu yıllarda, özellikle medya ve reklam vasıtasıyla tüketim kültürü gitgide yaygınlaştı.

Perşembe Sineması 2019 programından seçili filmleri başkentte sunan SALT Sineması, Sırbistan’dan İngiltere’ye, İtalya’dan Transdinyester’e uzanan bir şehir hikâyeleri seçkisiyle Avrupa’nın 90’lar mirasının günümüz dünyasındaki yerini sorguluyor.

Kaynak:saltonline

739
Okunma