Reklam
Vakıf Katılım
Tarih : 2024-04-22 10:09:02

Yünsa'dan kar dağıtımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama, şunlar kaydedildi:

''Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) seri (II - 14.1 nolu) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 620.022.875 TL tutarında dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 572.091.045 TL tutarında dönem karı elde edildiği görülerek Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken yüzde 5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin yüzde 20'lik sınırını aştığından 2023 yılı için ayrılmaması, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon muhasebesine tutulması neticesinde 473.473.263 TL cari yıl karını içeren geçmiş yıl karları / zararları hesabının 262.295.379 TL pozitif bakiye verdiği, toplam 211.177.884 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda özkaynak hesaplarına ilişkin enflasyon düzeltme farkları tutarı bulunduğu, bu kapsamda VUK kayıtlarına göre 473.473.263 TL net dağıtılabilir karın bulunduğu, TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolara göre 544.242.878 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 164.773 TL bağışın eklenmesiyle 544.407.651 TL birinci temettü matrahı oluştuğu görülmüş olup buna göre, sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşme hükümleri ve kar dağıtım politikasına göre net dağıtılabilir dönem karının şu şekilde dağıtılmasına,

Birinci kar payı: 3.000.000,00 TL
İkinci kar payı: 233.736.631,38 TL
Toplam brüt kar payı: 236.736.631,38 TL
Olağanüstü yedek: 307.671.019,54 TL

kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan net dağıtılabilir dönem karı olan 473.473.263 TL'nin 236.736.631,38 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, böylelikle 2023 yılı karından 60.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak yüzde 394,56 (brüt), yüzde 355,10 (net) oranında toplam TL kar payının 30 Mayıs 2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 24 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulun onayına sunulmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı

© Copyright 2024 haberebakhabere.com Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.